Oct 032013
 

మా అత్త కూతురు పేరు జలజ చాల అండ గత్తె…. దానికి పెళ్లి అయింది….. నాతో చచాల క్లోజ్ గా వుంటది అయితే తను ఒక రోజు తన మొగుడు తో దేన్గుతుంటే చూసాను.. కిటికీ లో నుంచి తను చాల కో-ఆపరేటివ్ గా వుంది నాకు తనను చూస తుంటేనే సుల్లి లేచింది అయితే తరవాత రోజు జలజ మొగుడు వురికి వెళ్ళాడు… నాకన్నా పెద్దది కాబట్టి వరసకు వదిన అవుతది…
నేను తరవాత రోజు తను అన్న లేదు గ ఒక్కతే ఏమి చేస్తుందో చుచ్డాలని తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళాను తను ఒక వంకాయను తీసుకుని పూకు లో దోపుకుంటుంది .. నేను అది చూసి… దీనికి కామ వాంఛ బాగా వుంది అ.. ఎలా ఐన అన్న వచ్చే లోపు దేన్గుడం అని అనుకున్నాను…. తరవాత రోజు తను వంట చేస్తున్బ్తే నేను వెనక నుంచి నిలబడి తన పిర్రలు నా తోడ కు తగిలేతట్టు నిలబడ్డాను..తను ఏమి అనలేదు… చిన్నగా రుద్దుతున్నాను…. తను వెనక్కి తిరిగి కోసిపరేస్తాను అని అంది….. దేనిని అన్నాను…. వంకాయను అని అంది…
మరి అలాంటప్పుడు రాత్రి కి నీకు వుండదు కదా అని అం..
తను కంగు తిన్బి నాను అలానే చూసుంటే నను తనతో అంట చూసాను అం ఐ చెప్పను….
తను ఎవరికీ చెప్పమకు అని అంది…
అయితే నాతో ఒక రాత్రి పోడుకో అని అన్నాను… .. తనను నేను నీ వదిన ను అని అంది..
నేను నువ్వు నా మరదలు కుడా అని అన్నాను..
తను సరేగాని ఇవాళ ఒక్కసారే అంది… నేను ఓపక్క రాత్రి చాలు అని అన్నాను..ఆ రోజు రాత్రి కోసం ఎదురు చూస్తూ నేను వెళ్లి మల్లెపూలు తెచ్చాను….
Continue reading »

Oct 032013
 

మాకు బయాలజీ కి లంజ లాంటి టీచర్ వచెది … దానికి పెళ్లి అయింది ఇద్దరు పిల్లలు కాని ఇప్పటికి ఇంకా పదహారు లా వుంటది…దాని బాయలను పట్టుకోవాలని వుండేది… తను కుంచం పొట్టి నాకన్నా పొట్టి గ వుంటది… అందుకని నేను దాని సళ్ళను పైనుంచి చూసే వాడిని… ఒక రోజు స్టాఫ్ రూం లో ఇద్దరం వునం తను నాకు ఏదో చెప్పుతుంది … నేను మాత్రం తన సళ్ళను మాత్రమే చూస్తున్నాను… తను అది గమనించి సద్దుకుంది,,,, నాకు తన సల్లు కలసినచోట ఒక లోయల కనిపించింది……. చాల తెల్లగా అందంగా వున్నాయి….. తను నాకు ఇంకో క్లాసు వుంది ఇంకా చాలు వేల్లమంది… సరే అని వెళ్తుంటే తను మెట్టు తగిలి కింద పడబోతుంటే పట్టు కున్నాను….. నాకు తన దుఉది లాంటి నడుం దొరికింది…. కాస్ మని నొక్కాను తను థాంక్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది… ఆ రోజు రాత్రి నాకు నిద్ర కుడా పట్టలేదు… తననే తలచుకుంటున్నాను …
ఎలైన తన దగ్గర ట్యూషన్ జోఇనవ్వాలని నేను మా ఇంట్లో గొడవ చేశాను… అది దూరం అయినప్పటికీ చేర్చారు… వాళ్ళ ఇల్లు చాల బాగుంది…. మంచి ఫుర్నితురె వుంది… తన లాగానే చాల బాగుంది… అయితే ఒక వారం నేను వుఉరు వెళ్లి ట్యూషన్ కి వెళ్ళలేదు తను ఆదివారం కుడా ట్యూషన్ పెట్టుద్ధి.. నేను వున్నదేమో అనుకుని వెళ్ళాను కాని ఆ రోజు లేదు అని చెప్పింది అంట… నన్ను వేల్లమంది… నేను కుంచం సేపు చడువ్కుంటాను అని అన్నాను….
సరే అంది… తను నైతి లో చాల అందంగా వుంది… లోపల తన బ్ర కనపడుతుంది…. నలుపు రంగు…… తను వంగి ఇల్లు తుడుస్తుంటే చాల లోయలు చూసాను……. నాకు అప్పుడే కోరకలి వుంది…. ఆ రోజు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్లారు అంట… ఒక్కతే వుంది… తను భూజు దులుపుధం అని స్టూలు ఎక్కింది… చేతులు అల పైకి అంటుంటే తన నడుము… కాళ్ళు చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి… నేను ఆనందం తట్టుకోలేక పోయాను… నా సుల్లి లేగుస్తుంది… నేను కిందకి నొక్కుతున్నాను…. ఇంతలో thanak ఐ అందటం లేదు నను వెళ్లి సహాయం చేయనా అని అన్నాను… తను సరే అని అనింది…. నేను స్టూలు మీద వుంటే తను కింద వుంటే తన వయ్యారం మొతం కనిపిస్తుంది,,,,, ఆ తరవాత తను సనం కానీ వెళ్ళింది నేను కుంచం ఆగక తన బెడ్ రూం సండులోనుంచి చుస్తే త న ఉప్పొంగిన అందాలూ నన్ను పిచ్చిఎక్కిన్చై….. తనని ఎలా ఐన పొందాలని కోరిక పెరిగింది…. అల ఒక రోజు అనుకోకుండా ఒక మంచి అవకాసం వచ్చింది…. వాళ్ళ మొగుడు వురికి వెళ్లారు పిల్లలతో…. తనకు ఏమో సడన్ గ ఫెవెర్ వచ్చింది…. నేను ట్యూషన్ అయ్యాక ఇంటికి వెళ్తుంటే కుంచం వుంటావా పేపర్స్ కర్రెచ్షన్ చేయాలి అని అంది…. నేను సరే అన్నాను.. మా మమ్మీ కి టీచర్ ఫోన్ చేసింది …..మమ్మీ సరే అంది… నా ఆనందానికి అవధులు లేవు…
ఇంతలొ తను డ్రెస్ చేసుకుని వచ్చింది…
టీచర్: ఏంటి నా క్లాస్ లు అర్ధం అవుతున్నాయా…
నేను:అవును..
టీచర్:నిజంగా….

Continue reading »

Oct 022013
 

అమ్మాయిలకు మగవారు ఇలా వుండాలి

May 192012
 

ImageHost.org
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-2
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-3
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-4
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-5
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-6
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-7
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-8
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-9
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-10
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-11
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-12
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-13
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-14
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-15
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-16
మొగుడు డ్యూటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురింటి అమ్మాయి పూకు పచ్చడి చేశాను Part-17

Oct 022011
 

eXTReMe Tracker