జానకిరాముడు – 01

మా అమ్మ పేరు జానకి. ఆమెకి పదిహేనో ఏటనే పెళ్లయింది. ఆడ పిల్లలకి చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసేయటం మా తాతగారింట్లో సంప్రదాయం. అదో చాదస్తపు కుటుంబంలెండి. మా అమ్మమ్మదైతే ఏకంగా బాల్య వివాహమే. ఆమెకి పన్నెండో ఏటనే తాతయ్యతో పెళ్లయింది…… మా అమ్మ పేరు జానకి. ఆమెకి పదిహేనో ఏటనే పెళ్లయింది. ఆడ పిల్లలకి…

వావి – వరుస – మొదటి భాగం

నా పేరు కామ శాస్త్రి. నా వయస్సు 31. మా అమ్మ పేరు సావిత్రి. వయస్సు 51. మా నాన్న 12 ఏళ్ళక్రితం accident లొ పోయేరు. నా పెద్ద అక్క పేరు గంగ…. నా పేరు కామ శాస్త్రి. నా వయస్సు 31. మా అమ్మ పేరు సావిత్రి. వయస్సు 51. మా నాన్న…

లాయర్ల జన్మ రహస్యం

ప్రియ రొటీన్ చెకప్ కోసం గైనకాలజిస్టు దగ్గరికెళ్లింది. డాక్టర్ మాలతి ఆమెకెప్పటినుండో పరిచయం….. ప్రియ రొటీన్ చెకప్ కోసం గైనకాలజిస్టు దగ్గరికెళ్లింది. డాక్టర్ మాలతి ఆమెకెప్పటినుండో పరిచయం. తన శృంగార జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలు ఆమెతో బిడియపడకుండే చెప్పగలిగే చనువుంది ప్రియకి. చెకప్ చేస్తూ ‘ఇంకేమిటి సంగతులు ప్రియ? నీ సెక్సువల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది?…

డాగీ స్టైల్

ప్రియ ప్రసవానికి ఆసుపత్రికెళ్లింది. ప్రసూతి వార్డులో ఆమె పక్కన ఇంకో ఇద్దరు గర్భిణులు పడుకుని ఉన్నారు. కాసేపట్లో ముగ్గురికీ పరిచయం ముదిరింది. అరమరికల్లేకుండా ఒకర్ విషయాలొకరికి చెప్పుకోసాగారు. ప్రియ ప్రసవానికి ఆసుపత్రికెళ్లింది. ప్రసూతి వార్డులో ఆమె పక్కన ఇంకో ఇద్దరు గర్భిణులు పడుకుని ఉన్నారు. కాసేపట్లో ముగ్గురికీ పరిచయం ముదిరింది. అరమరికల్లేకుండా ఒకర్ విషయాలొకరికి చెప్పుకోసాగారు.…

ఇంటర్ కాం

ప్రియకి ఒక కాల్ సెంటర్లో ఉద్యోగమొచ్చింది. సాయంత్రం ఆరునుండి రాత్రి రెండు దాకా పని. ఆఫీసు వాళ్ల షటిల్ వచ్చి తీసుకెళ్లటం, తిరిగి వదిలి వెళ్లటం చేస్తుంది…. ప్రియకి ఒక కాల్ సెంటర్లో ఉద్యోగమొచ్చింది. సాయంత్రం ఆరునుండి రాత్రి రెండు దాకా పని. ఆఫీసు వాళ్ల షటిల్ వచ్చి తీసుకెళ్లటం, తిరిగి వదిలి వెళ్లటం చేస్తుంది.…